Hlavné ciele

Pomoc

Sociálna, humanitárna starostlivosť, ochrana ľudských práv a základných slobôd.

Rozvoj

Tvorba, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Vzdelanie

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Ochrana

Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Bývanie

Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Veda

Výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby

Podporte nás

Za každú formu podpory Vám budeme vďačný. Pomôžete dobrej veci…