Realizované

Poskytovateľ: Konferencia biskupov Slovenska, www.kbs.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Názov projektu: Odrobiny - jedným SlovomRealizácia projektu: 1.1.2023 - 30.5.2024Celkový rozpočet projektu: 5 000€Výška poskytnutej dotácie: 5 000 €Stručný opis projektu:Odrobiny…

Ukončené

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva Predsedu PSK 2023Názov projektu: Obnova renesančnej arkády v interiérovom medzitraktovom múre s dvojicou kamenných stĺpovRealizácia projektu: 15.2.2023 - 15.11.2023Celkový…
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva Participatívny…
Cor Sancti Martini, n.o. sa podieľalo na komplexnej obnove kuchyne na biskupskom…
V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána…
Cor Sancti Martini, n.o. aktívne spolupracuje s centrom pomoci pre Ukrajinu pod…
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva pre…
V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána…