Realizované

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk Prijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o. Výzva: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022 Program: Kultúra Podprogram: 2.2. - Podpora obnovy…

Ukončené

Cor Sancti Martini, n.o. sa podieľalo na komplexnej obnove kuchyne na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule. Zo srdca chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o dané dielo: Marián Grigeľ…
V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána…
Cor Sancti Martini, n.o. aktívne spolupracuje s centrom pomoci pre Ukrajinu pod…
V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána…