Poskytovateľ: Konferencia biskupov Slovenska, www.kbs.sk
Prijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.
Názov projektu: Odrobiny – jedným Slovom
Realizácia projektu: 1.1.2023 – 30.5.2024
Celkový rozpočet projektu: 5 000€
Výška poskytnutej dotácie: 5 000 €

Stručný opis projektu:

Odrobiny – jedným Slovom je projekt neziskovej organizácie Cor Sancti Martini, n.o., ktorú zriadilo Spišské biskupstvo. Jeho hlavným cieľom je ohlasovanie Božieho slova formou, ktorá je v dnešnej dobe vyhľadávaná, a to v podobe krátkych videí. Slovami od biskupov a kňazov Slovenska chcú Odrobiny poukázať na to, aké je dôležité hľadať aj v mediálnom obsahu Ježiša a jeho slová, ktorými sa ľuďom osobitne prihovára.

Odrobiny prichádzajú so svojimi krátkymi zamysleniami nad nedeľnými evanjeliami od Turíc do Turíc, ktoré ponúkajú, napríklad, trnavský dekan Jozef Gallovič, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, provinciál redemptoristov Jozef Mihok, či biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu Marián Bublinec. Zamyslenia budú vychádzať v predvečer danej nedele a ich súčasťou bude aj krátka výzva, ktorá povzbudzuje veriacich žiť počas nasledujúceho týždňa podľa Ježišových slov a svojimi skutkami sa mu pripodobňovať.

Tvorcovia projektu veria v to, že každý, kto si Odrobiny – jedným Slovom pozrie alebo vypočuje, si v nich nájde to, čo on sám pre svoj život potrebuje. Majú nádej, že Božie slovo podané takouto formou padne do úrodnej pôdy a prinesie svoje ovocie.

Projekt je v stave realizácie.

VIAC INFO: www.odrobiny.sk