• Call us 0947 904 404
  • info@corsanctimartini.sk

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva Predsedu PSK 2023Názov projektu: Obnova renesančnej arkády v interiérovom medzitraktovom múre s dvojicou kamenných stĺpovRealizácia projektu: 15.2.2023 –

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva Participatívny rozpočet pre rok 2023Názov projektu: Obnova historického stropu Kanónie c. 14 v Spišskej KapituleRealizácia projektu: 15.2.2023 –

Cor Sancti Martini, n.o. sa podieľalo na komplexnej obnove kuchyne na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule. Zo srdca chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o dané dielo: Marián Grigeľ st. a Marián Grigeľ ml. Peter Panek Emil Lach Milan Mazurák Antónia Bandíková

V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána Nepomuckého, ktorý na nachádza v centre námestia Spišskej Kapituly. Stĺp s podstavcom pochádzajú z roku 1866. Boli zreštaurované všetky poškodené časti. Zabezpečili sa aj všetky hydrofóbne povrchy,

Cor Sancti Martini, n.o. aktívne spolupracuje s centrom pomoci pre Ukrajinu pod názvom PODTATRANSKÁ POMOC UKRAJINE. Toto centrum denne obslúži viacej ako 150 osôb. Poskytuje im stravu, drogériu. Pripravuje sa kurz slovenského jazyka pre deti a mládež. Pomáhame s

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022Program: KultúraPodprogram: 2.2. – Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných

V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána Nepomuckého, ktorý na nachádza v centre námestia Spišskej Kapituly. Socha a stĺp pochádzajú z roku 1866. Boli zreštaurované všetky poškodené časti. Zabezpečili sa aj všetky hydrofóbne povrchy, aby sa