Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk
Prijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.
Výzva: Výzva Predsedu PSK 2023
Názov projektu: Obnova renesančnej arkády v interiérovom medzitraktovom múre s dvojicou kamenných stĺpov
Realizácia projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023
Celkový rozpočet projektu: 8 040€
Výška poskytnutej dotácie: 2 500 €

Stručný opis projektu: Pri reštaurátorskom výskume v Kanónii c. 14, ktorá sa pripravovala na Spišské diecézne múzeum sa objavila renesančná arkáda v interiérovom medzitraktovom múre s dvojicou kamenných stĺpov. Hlavnou aktivitou projektu je komplexná a odborná obnova arkády a stĺpov podľa schváleného návrhu na reštaurovanie pod dohľadom KPÚ Prešov.

Projekt je ukončený.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Pred reštaurovaním

Realizácia

Po realizácii