Profil osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:

Názov: Cor Sancti Martini, n.o.
Zastúpený: Mgr. Peter Matis
IČO: 54216435
DIČ: 2121597951

Sídlo:
Obec (mesto): Spišské Podhradie
PSČ: 053 04
Ulica: Spišská Kapitula
Číslo: 661/9