• Call us 0947 904 404
  • info@corsanctimartini.sk

Názov: Obnova Kanónie č. 14 – obnova konferenčnej miestnosti – obnova drevených podláh
Kategória: Zákazky s nízkymi hodnotami – Služby
Popis: Predmetom zákazky je remeselná obnova drevených podláh a okna v juhovýchodnej miestnosti prízemia kanónie č. 14 na Spišskej Kapitule podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala pani Ing. arch. Magdaléna Janovská, ktorá bola schválená KPÚ Prešov.
Dátum zverejnenia: 3.4.2024

Podpísané: 23.4.2024

Zverejnené: 23.4.2024