Čo je Cor Sancti Martini, n.o.?

Nezisková organizácia Cor Sancti Martini, n.o. vznikla na pomoc a zveľadenie kultúrnych a duchovných hodnôt a pamiatok Spišskej Kapituly, ako aj celej Spišskej diecézy. Okresný úrad ju na základe rozhodnutia zriadil dňa 5.11.2021. Zriaďovateľom neziskovej organizácie je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zastúpená diecéznym administrátorom Mons. ThDr. ICLic. Jánom Kubošom, PhD. 

Personálne obsadenie

ThDr. Mgr. Ján Kuboš, PhD.

Predseda Správnej rady

ThDr. Patrik Taraj

Podpredseda Správnej rady

ThDr. Michal Janiga, PhD.

Člen Správnej rady

ThLic. Martin Taraj PhD.

Revízor Cor Sancti Martini, n.o.

Mgr. Peter Matis

Riaditeľ Cor Sancti Martini, n.o.