• Call us 0947 904 404
  • info@corsanctimartini.sk

Názov: Obnova Kanónie č. 14 – obnova konferenčnej miestnosti – stavebná obnova
Kategória: Zákazky s nízkymi hodnotami – Práce
Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove juhovýchodnej miestnosti prízemia kanónie č. 14 na Spišskej Kapitule podľa návrhu na reštaurovanie, ktorý vypracovala pani Ing. arch. Magdaléna Janovská, ktorý bol schválený KPÚ Prešov.
Dátum zverejnenia: 2.4.2024

Podpísané: 19.4.2024

Zverejnené: 23.4.2024