Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk
Prijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.
Výzva: Výzva Participatívny rozpočet pre rok 2023
Názov projektu: Obnova historického stropu Kanónie c. 14 v Spišskej Kapitule
Realizácia projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023
Celkový rozpočet projektu: 12 000€
Výška poskytnutej dotácie: 10 000 €

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na umelecko-remeselnú obnovu objaveného dreveného stropu v pamiatkovej budovy UNESCO v Spišskej Kapitule – Kanónia c. 14. Tento projekt prinesie širšie možnosti múzea, kde sa bude dať sprístupniť širokej verejnosti ďalšia historická miestnosť.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Pred obnovou

Po obnove