V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána Nepomuckého, ktorý na nachádza v centre námestia Spišskej Kapituly.
 
Stĺp s podstavcom pochádzajú z roku 1866. Boli zreštaurované všetky poškodené časti. Zabezpečili sa aj všetky hydrofóbne povrchy, aby sa daná národná kultúrna pamiatka uchovala aj do budúcnosti. Samotná realizácia pamiatkovej obnovy začala v januári 2022.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz.

Tento projekt podporila nadácia Allianz sumou 2000€