• Call us 0947 904 404
  • info@corsanctimartini.sk

Poskytovateľ: Konferencia biskupov Slovenska, www.kbs.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Názov projektu: Odrobiny – jedným SlovomRealizácia projektu: 1.1.2023 – 30.5.2024Celkový rozpočet projektu: 5 000€Výška poskytnutej dotácie: 5 000 € Stručný opis