• Call us 0947 904 404
  • info@corsanctimartini.sk

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk Prijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o. Výzva: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022 Program: Kultúra Podprogram: 2.2. – Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných