Poskytovateľ: Konferencia biskupov Slovenska, www.kbs.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Názov projektu: Odrobiny - jedným SlovomRealizácia projektu: 1.1.2023 - 30.5.2024Celkový rozpočet projektu: 5 000€Výška poskytnutej dotácie: 5 000 €Stručný opis projektu:Odrobiny…
Peter | 13 júna, 2023
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva Participatívny…
Peter | 13 júna, 2023
Cor Sancti Martini, n.o. sa podieľalo na komplexnej obnove kuchyne na biskupskom…
Peter | 9 septembra, 2022
V septembri 2022 sme úspešne ukončili reštaurovanie sochy a stĺpu sv. Jána…
Peter | 9 septembra, 2022
Cor Sancti Martini, n.o. aktívne spolupracuje s centrom pomoci pre Ukrajinu pod…
Peter | 31 marca, 2022
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.skPrijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.Výzva: Výzva pre…
Peter | 1 marca, 2022